Joan Adriaanse - onderwijsmanager team Arbeidsmarkt en Relaties

Blog: “Ook met praktische cursussen voor volwassenen maakt Curio de regio arbeidsfit”

Waarom kiest iemand voor een baan in het beroepsonderwijs? Als docent, instructeur of juist in een ondersteunende rol? Waar komt die passie vandaan? En wat leren zij zelf? We maken kennis met verschillende medewerkers van Curio. Ze geven ons een beeld van hun baan, hun ambities en de geluksmomenten die het werk hun oplevert. Zoals Joan Adriaanse. Zij is onderwijsmanager van het team Arbeidsmarkt en Relaties. 

De noodzaak en urgentie van een leven lang ontwikkelen staat op de politieke agenda. Een leven lang ontwikkelen is ook waar Curio voor staat. Van 10 tot 67 jaar kun je er terecht voor (bij)scholing. Joan Adriaanse (50) is als onderwijsmanager van het gloednieuwe team Arbeidsmarkt en Relaties verantwoordelijk voor het aanbod van trainingen, opleidingen en workshops voor volwassenen. “Mijn ambitie is om alle mensen het leven lang ontwikkelen in hun DNA te brengen. Curio geeft me die kans. Ik mag deze vorm van onderwijs voor volwassenen ontwikkelen tot een belangrijke pijler binnen Curio. Erg leuk.” 

Samen met bedrijven in West-Brabant bepalen we de scholing  

Leuk, maar ook heel nuttig. “De komende jaren hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. Vooral de kleine bedrijven in het MKB gaan hier een probleem mee krijgen. Bedrijven moeten ook in de toekomst blijven functioneren. En dat kan alleen met blije en goed opgeleide werknemers. Laagdrempelige scholing is daarvoor een prima investering. Daar spelen we als Curio op in. Daarnaast zijn we  onderdeel van het kennispact mbo. Hierdoor werken we in Brabant veel samen met andere mboscholen. En daarnaast werken we nauw samen met  bedrijven en organisaties in West-Brabant om te bepalen met welke scholing we de regio arbeidsfit kunnen houden.” 

In coronatijd heeft Curio 575 cursisten een korte cursus kunnen geven 

De coronajaren gaven Curio het zetje dat nodig was om meer focus te leggen op korte cursussen “Tijdens corona kregen veel mensen de tijd en ruimte om scholing te volgen, hiervoor werd subsidie beschikbaar gesteld vanuit de overheid. Curio heeft in die tijd bijna 750 cursisten een korte cursus kunnen geven. Bijvoorbeeld om hun licentie motorkettingzagen te halen of om de ‘plus’ achter hun functie van helpende in de zorg te krijgen. De vraag bleek enorm. Dan rijst vanzelf de vraag: waar is behoefte aan en wat hebben we te bieden? Dat commerciële heb ik in me. Maar ik ben geen cowboy, hoor.” 

Curio wil een meedenkende partner zijn 

En juist daarom heeft Joan het goed naar haar zin bij Curio. “Curio geeft me veel vrijheid om deze nieuwe dienstverlening te ontwikkelen. Niemand die me voortdurend in mijn nek hijgt of me elk uur vraagt of ik mijn target heb gehaald.” Ook de inhoud van het werk bevalt Joan. “Het is heel divers. Ik bedien alle sectoren die in West-Brabant actief zijn. En we werken aan een mooi product. Dankzij het kennispact hebben we geld om te experimenteren met trajecten die we als Curio wegzetten. Curio wil een meedenkende partner zijn voor volwassen die op zoek zijn naar een opleiding of cursus. Dat doen we door een laagdrempelig aanbod, maar bijvoorbeeld ook door mee te zoeken naar subsidiemogelijkheden.” 

Flashbacks van het schoolbankje, de toets en de rode stift  

Joan weet dat ze met haar team op de goede weg is door ervaringen die cursisten delen. “Laatst had ik iemand aan de telefoon die al twintig jaar niet naar school was geweest. Hij had de kriebels om aan zijn opleiding heftruck te beginnen. Vanwege de flashbacks van het houten schoolbankje, de moeilijke toets en de rode stift die genadeloos zijn fouten onderstreepte. Binnen een halfuur van de cursus wist hij dat het nu helemaal goed ging komen. In twee dagen tijd heeft hij zijn certificaat gehaald. Zo’n ervaring geeft me energie.” 

Niet een leven lang lullen, maar actie 

Curio wil meer korte cursussen gaan organiseren. Volwassenen zijn veel meer dan vroeger een klantengroep. Een leven lang ontwikkelen krijgt landelijk steeds meer aandacht. “Binnen Curio ligt de scope nu nog vooral op vmbo en mbo. Een leven lang ontwikkelen is bij ons nog een knikkertje, maar dankzij ons eigen onderwijsteam en de kennis, ervaring en mooie waardevolle opleidingen binnen de sectoren wordt dit snel een voetbal. De noodzaak en urgentie zijn duidelijk. Dat neemt niet weg dat de volwassen doelgroep een andere mindset vraagt van docenten. Je hebt bijvoorbeeld te maken met andere lestijden en een heel andere energie in de klas. Dit kost tijd maar we gaan het gewoon doen met de docenten en medewerkers van Curio: niet een leven lang lullen, maar actie.”