Anita de Bont-Timmermans - schoolpsycholoog

Blog: “We zorgen voor onze studenten én voor elkaar”

Waarom kiest iemand voor een baan in het beroepsonderwijs? Als docent, instructeur of juist in een ondersteunende rol? Waar komt die passie vandaan? En wat leren zij zelf? We maken kennis met verschillende medewerkers van Curio. Ze geven ons een beeld van hun baan, hun ambities en de geluksmomenten die het werk hun oplevert. Zoals Anita de Bont-Timmermans. Zij is schoolpsycholoog bij Curio. 

Het welzijn van leerlingen en studenten krijgt veel aandacht binnen Curio. Anita de Bont-Timmermans (34) is hier als schoolpsycholoog een belangrijke schakel in. Ze voelt zich vooral betrokken bij de studenten op het mbo. “Zij zijn gericht bezig met hun toekomst. Ik merk zeker dat deze doelgroep de laatste tijd minder lekker in zijn vel zit. Voor een deel ligt dat aan de coronatijd. Maar ook social media hebben een grote invloed. Hierop creëren we het beeld dat je altijd gelukkig, succesvol en actief moet zijn. Veel jongeren hebben er last van dat zij dat ‘perfecte leven’ niet weten te bereiken. Dat maakt sommigen zo onzeker dat ze er mentaal ziek van worden.” 

De keuze tussen ‘gewoon’ psycholoog worden of schoolpsycholoog is voor Anita nooit moeilijk geweest. “Als psycholoog ben je bezig met het behandelen van stoornissen, als schoolpsycholoog spits je je kennis toe op het onderwijs en daarmee is je werkveld veel breder. Je hebt individueel studentcontact, maar ondersteunt ook andere medewerkers in het begeleiden van studenten. Je bent juist daar van meerwaarde waar leerlingen en studenten hun meeste tijd doorbrengen, op school. Dat is heel betekenisvol werk. Bij Curio mag ik bovendien meedenken over het beleid: hoe moet de ondersteuning van het welzijn van leerlingen en studenten eruitzien? Zo speel ik op allerlei vlakken een rol van betekenis voor de rest van het leven van onze studenten. Dat vind ik heel fijn.” 

Mijn collega’s houden me nauwlettend in de gaten 

Sommige studenten kampen met flinke mentale problemen. Hoewel sommige casussen best heftig zijn, lukt het Anita om haar werk voldoende los te laten. “Ik heb een halfuur reistijd van en naar huis. Soms zet ik de radio lekker hard, andere keren vind ik de stilte juist prettig. En ook onmisbaar: mijn collega’s houden me nauwlettend in de gaten. We zorgen voor onze studenten, maar ook voor elkaar. Als ik een heftige casus heb, dan krijg ik regelmatig een appje of een telefoontje met de vraag hoe het met me gaat. Op elk tijdstip van de dag staat er iemand klaar om mee te sparren. Die collegialiteit is in ons vak hard nodig en is bij Curio eigenlijk vanzelfsprekend.” 

Blij dat je er bent 

Die collegialiteit heeft Anita vanaf dag 1 als heel prettig ervaren. “Curio was goed voorbereid op mijn komst. Er lag introductieplan, ik kon meteen mijn laptop ophalen, er stonden afspraken gepland met collega’s om me bij te praten en ik kreeg een bos bloemen. Daarmee creëer je het prettige gevoel van ‘blij dat je er bent’. Dan begin je meteen goed.” 

Collega’s meenemen in professionalisering van de ondersteuning 

Ondanks dat Anita soms met best zware mentale problemen in aanraking komt, geeft haar werk haar ook vaak een lach op haar gezicht. “Bijvoorbeeld als ik voor een student de juiste externe hulp heb kunnen regelen. Of ouders heb kunnen betrekken bij de problematiek van hun zoon of dochter, zodat die er niet alleen voorstaat. Maar ook het feit dat ik collega’s kan meenemen in de professionalisering van de ondersteuning van Curio. Het is het totaalpakket dat mijn werk zo leuk maakt.” 

Het welzijn van de studenten heeft een belangrijke plek bij Curio 

Grote wensen heeft Anita op dit moment niet. “Het is altijd mijn ambitie geweest om schoolpsycholoog te worden. Er zijn weinig plekken voor die studie. Dus het is echt een lot uit de loterij dat ik dat nu ben. Voor nu vind ik het superleuk om de ondersteuning ook op beleidsniveau verder te ontwikkelen. Het welzijn van de studenten heeft een belangrijke plek bij Curio. Het bewijs: we zijn met drie schoolpsychologen, alleen al voor het mbo. De vmbo-scholen hebben allemaal een eigen gedragswetenschapper. Curio heeft een werkgroep sociale veiligheid en een leerlab leerling- studentwelzijn. Die onderzoekt welke factoren van invloed zijn op het welzijn van onze leerlingen en studenten, hoe we deze kunnen beïnvloeden en welke acties we kunnen ondernemen in ons onderwijs en begeleiding. Het onderwerp is dus altijd onder de aandacht. En dat maakt Curio echt speciaal.”