Marieke van Noorden - docent pedagogisch werk op Curio zorg en welzijn in Breda

Blog: "Motivatie beloon ik: ze kunnen altijd inbellen als ze extra uitleg willen"

Waarom kiest iemand voor een baan in het beroepsonderwijs? Als docent, instructeur of juist in een ondersteunende rol? Waar komt die passie vandaan? En wat leren zij zelf? We maken kennis met verschillende medewerkers van Curio. Ze geven ons een beeld van hun baan, hun ambities en de geluksmomenten die het werk hun oplevert. Zoals Marieke van Noorden. Zij is docent pedagogisch werk op Curio zorg en welzijn in Breda.

Marieke van Noorden (50) is sinds augustus 2021 docent Pedagogisch Werk bij Curio. Ze kwam hier met 27 jaar werkervaring in de kinderopvang. Ook was ze zzp’er in het particulier volwassenenonderwijs en in examencommissies. “Blijkbaar was ik precies wat Curio nodig had. Na een oriënterend gesprek kon ik al aan de slag. Bij mijn eerste kennismaking met de nieuwe, open leslocatie aan de Biesdonkweg wist ik het zeker. Dit moest mijn volgende uitdaging worden.”

Hard gewerkt aan de relatie met mijn slb-klas

De kersverse docente stond meteen voor een paar klassen van de bol-opleiding Pedagogisch Werk. Ze kreeg een stageklas toegewezen en van een klas was ze de studieloopbaanbegeleider (slb). “Ik had ervaring in het onderwijs, maar ik was bloednerveus. Het is echt heel anders of je voor een groep pubers of voor volwassenen staat. Ik heb hard gewerkt aan de relatie met mijn slb-klas. Dat doe je door je leerlingen genoeg aandacht te geven, te laten zien wie je zelf bent, uit te stralen wat je belangrijk vindt en jezelf kwetsbaar op te stellen.”

Als mentor houd ik nauw contact met de arbeidsmarkt 

In haar tweede schooljaar bij Curio doceert Marieke twee klassen van de bbl-opleiding Kinderopvang. Het is een mix van jongere en oudere studenten. Daarnaast is ze ook studieloopbaanbegeleider en docent beroepspraktijkvorming van deze twee klassen. Ze heeft ook een mentorklas. “Dat wilde ik graag.  Je bouwt een band op, creëert een veilige sfeer. En omdat de studenten maximaal vier dagen werken en een dag naar school gaan, houd ik als mentor nauw contact met het werkveld. Echt gezellig.” Ondertussen studeert Marieke zelf voor haar pedagogisch-didactisch getuigschrift (pdg). Deze volgt ze onder werktijd en Curio betaalt de opleiding. “Alles wat ik er leer test ik uit op mijn bbl-groepen. Onderwijsmethodes bijvoorbeeld.”

De studenten moeten snappen waarom ze iets moeten leren

Marieke is een pilot gestart met modulair lesgeven. “Ik ben erg op zoek naar de samenhang in het onderwijsprogramma. De studenten moeten snappen waarom ze iets leren. We werken nu met thema’s waarbij we alle vakken terug laten komen. Dat werkt echt goed. De studenten zijn erg enthousiast.” En dat geldt ook voor Marieke. “Ik voel me meer een coach dan een docent. ’Mijn’ studenten zijn enorm gemotiveerd, ze kiezen immers bewust voor de kinderopvang. Die motivatie beloon ik. Ze kunnen bijvoorbeeld altijd inbellen als ze extra uitleg willen.”

Blended leren, moderne technieken inzetten en veel praktijk

De vrijheid van haar werk bevalt Marieke. “Het onderwijsprogramma geeft aan wat de studenten aan het einde van een schooljaar moeten kennen en kunnen. Maar hoe je lesgeeft, is helemaal aan jezelf. Ik probeer er veel afwisseling in te brengen. Blended leren, moderne technieken inzetten en veel praktijk. En weet je wat me enorm mee is gevallen? Ik dacht dat ik met zo’n lesrooster muurvast zou zitten. Maar je kunt nog best schuiven als dat nodig is. Zolang je jaartaak maar is gevuld.”

Curio maakt fantastisch mooi gebruik van de eigen opleidingen

Marieke is er trots op bij Curio te werken. “Bij Curio maken we fantastisch mooi gebruik van onze eigen opleidingen. Onze eigen studenten maken de chocoladeletter van Sinterklaas voor medewerkers, we maken instructiefilmpjes in onze eigen tv-studio. Om maar wat voorbeelden te noemen. Er is budget voor creativiteit. Bij Curio is veel mogelijk. Dat werkt erg prettig.”