Brechje Craenen - risicomanager

Blog: “Na één jaar Curio zit ik nog steeds op een roze wolk”

Waarom kiest iemand voor een baan in het beroepsonderwijs? Als docent, instructeur of juist in een ondersteunende rol? Waar komt die passie vandaan? En wat leren zij zelf? We maken kennis met verschillende medewerkers van Curio. Ze geven ons een beeld van hun baan, hun ambities en de geluksmomenten die het werk hun oplevert. Zoals Brechje Craenen. Zij is de risicomanager van Curio.

Ruim één jaar werkt Brechje Craenen (41) nu bij Curio als risicomanager. “Ik vind het werk en de collega’s superleuk, dus zit ik nog steeds op een roze wolk,” vertelt ze. “Mijn functie bestaat pas enkele jaren binnen het onderwijs. Het is dan ook een bouwfunctie. Daar hou ik van. Ik mag voorstellen doen waarmee Curio de kans op een risico verkleint. En dan gaat het vooral om risico’s waarvan leerkrachten, docenten, leerlingen en studenten last hebben. Tegelijkertijd moeten die voorstellen ook passen bij het onderwijs, de strategie en bij het moment en het tempo van de veranderingen binnen Curio.”

Niet erg om eens een scheve schaats te rijden

Brechje is vooral bezig met risicobeheersing, ze monitort welke risico’s er aan nieuwe plannen zitten en adviseert over de beheersing van de risico’s. Die kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met het voldoen aan wet- en regelgeving en de strategie van Curio. Maar de risico’s kunnen ook specifiek zijn voor een sector, opleiding of schoollocatie. Natuurlijk proberen we met risicomanagement zoveel mogelijk risico’s te ondervangen. Het is echter ook niet erg om eens ‘een scheve schaats te rijden’. Als je dit risico maar vooraf hebt ingeschat en je het op tijd aan ziet komen. Dan weet je vooraf wat de mogelijke impact is en hoe je hier het beste op kunt reageren. Naast monitoren en adviseren speelt Brechje ook een rol in het trainen en coachen van collega’s om risico’s op tijd te onderkennen en hierop in te spelen.

Voordat ik kon reageren was de vacature van de site af

Binnen het onderwijs is risicomanagement een nieuw fenomeen. Brechje werkte voor Curio dan ook in een andere sector: de financiële sector. “Daar was ik op een gegeven moment klaar mee. Uit een competentietest bleek dat ik beter zou passen in het onderwijs of de zorg. Dus toen ik die vacature van Curio had gezien, werd ik meteen getriggerd.”

Samen kijken naar oplossingen en prioriteiten

Brechje zit helemaal op haar plek bij Curio. “Binnen alle lagen van de organisatie moeten er plannen tot uitvoering komen. Ik heb met name contact met sector- en dienstdirecteuren, portefeuillehouders en portefeuille-experts. Ik ga bij voorkeur voor gesprekken op locatie. Elkaar face to face zien, werkt veel beter. Samen met mijn gesprekspartners kijk ik naar oplossingen en prioriteiten. Ik denk mee en samen maken we plannen concreet. Zodat mijn gesprekspartners weten wat er van hen wordt verwacht en hoe de route loopt. Het is een mooie uitdaging om hen daarbij te begeleiden.”

Geruststellen en tijd besparen

Soms kan Brechje haar gesprekspartners ook geruststellen en tijd besparen. “Dan kom ik er bijvoorbeeld achter dat plan x nu nog niet per se opgepakt hoeft te worden. Bijvoorbeeld omdat voor volgend jaar een bepaald project gepland staat waarin plan x prima kan worden meegenomen. Dan zie je de opluchting. Er verandert best veel in een vrij hoog tempo. Dus het is fijn als je je collega’s wat lucht kunt geven.”

Risicomanagement meegeven als iets opbouwends

Na één jaar Curio ziet Brechje een organisatie die openstaat voor verandering. “We zouden alles het liefst in één keer verbeteren. Maar dat kan natuurlijk niet.” Brechje vindt het haar opdracht om risicomanagement voor iedereen toepasbaar te maken. “Risicomanagement is geen sexy onderwerp. Het wordt vaak gezien als een top-down activiteit dat bovenop je huidige werk komt. Ik vind het de uitdaging om te kijken hoe het geïntegreerd kan worden in de werkzaamheden die er al zijn. Daarom probeer ik het zo concreet en toepasbaar mogelijk te maken. Zodat ze er zelf inzicht in en gevoel bij hebben, ermee aan de slag kunnen en keuzes durven maken. En daar help ik graag bij, ook binnen projecten. Want uiteindelijk hebben we bij Curio allemaal hetzelfde voor ogen: het verschil maken voor onze leerlingen en studenten.”