Tim Hoefeijzers - Curio entree

Blog: “Curio investeert in technieken om leerrendement en –plezier te vergroten”

Waarom kiest iemand voor een baan in het beroepsonderwijs? Als docent, instructeur of juist in een ondersteunende rol? Waar komt die passie vandaan? En wat leren zij zelf? We maken kennis met verschillende medewerkers van Curio. Ze geven ons een beeld van hun baan, hun ambities en de geluksmomenten die het werk hun oplevert. Zoals Tim Hoefeijzers. Hij is docent bij Curio entree in Breda. 

Mensen met rauwe randjes. Daar houdt Tim Hoefeijzers (42) van. Hij heeft dan ook jaren gewerkt in de volwassengevangenis De Koepel en RJJI Den Hey-Acker, een gesloten inrichting voor jongeren met een crimineel verleden. Sinds zes jaar is hij docent bij Curio entree. En hij ontwikkelt via het leerlab ‘toekomstproof onderwijs’ nieuwe leertechnieken voor alle leerlingen en studenten van Curio. “Vernieuwing van onderwijstechnieken is essentieel, maar tegelijkertijd moeten we oog houden voor de mens achter de student.” 

Als mens de juiste kant op manoeuvrere

De studenten van Curio entree bestaan grofweg uit twee groepen: anderstaligen die bouwen aan hun Nederlands en jongeren die vanwege hun houding en gedrag het vmbo niet hebben afgerond. Zij krijgen bij Curio entree de ruimte om te ervaren in welk vakgebied hun toekomst ligt. “De corebusiness van Curio is iemand iets leren. Maar het pedagogische aspect is voor deze studenten net zo belangrijk. Je wil hen als mens de juiste kant op manoeuvreren.” 

Virtual reality module voor het aanleren van lidwoorden  

Tim zet zich op meer manieren in om het onderwijs van Curio mooier te maken. “Toon je initiatief, dan geeft Curio je alle ruimte om aan de slag te gaan met jouw idee. Ik ben altijd met innovatie bezig, dat vind ik gewoon interessant. Daarom heb ik me aangesloten bij het leerlab ‘toekomstproof onderwijs’. Samen met andere docenten, experts, studenten en leerlingen ben ik op zoek gegaan naar nieuwe leertechnieken die we bij Curio kunnen gebruiken. In samenwerking met het leerlab ‘taalkansengelijkheid’ zijn wij bezig met de ontwikkeling van een virtual reality module voor het aanleren van onderdelen van de Nederlandse taal, zoals lidwoorden en voorzetsels. Dankzij deze techniek gebruiken studenten alle zintuigen voor een hoger leerrendement. Het is onze ambitie om dit te introduceren bij alle 250 opleidingen van Curio.”  

Als docent én innovator impact op de toekomst van een ander 

Tim vindt het mooi dat hij als docent én innovator impact heeft op de toekomst van een ander. “Dat vind ik echt fantastisch aan het onderwijs: iemands helpende hand zijn, een stapje vooruit brengen. En dan op zo’n manier dat diegene het over tien jaar nog regelmatig over jou heeft. Alleen daarom al wil ik docent blijven. Je moet een groep aanvoelen. Natuurlijk krijg je te maken met puberaal gedrag. Daar moet je om kunnen lachen.” 

Verbinding houden met de klanten, ofwel de studenten 

Het doet Tim deugd dat Curio oog heeft voor de doorontwikkeling van het onderwijs. “Er zijn zoveel technieken die het leerrendement en -plezier vergroten. Curio ziet de noodzaak en wil hierin investeren. Ja, we hebben nog stappen te zetten om die meerwaarde te leveren. Daar wil ik bij betrokken blijven. Om dat goed te kunnen doen, moet ik verbinding houden met de klanten, ofwel de studenten. Als docent doe ik dat automatisch. Mooi toch?”